Ervaring

Projectleiding / Projectondersteuning bij veranderingstrajecten

2014-2015      Ondersteunen partijen van Zorg en Welzijn in het Deal gebied
Hoe kunnen wij in een situatie van krimp met minder middelen de cliënten in dit gebied zo goed mogelijk blijven bedienen.

Projectsecretaris Welzijn- en Zorgorganisaties Deal gemeenten

 • Ondersteunen van de coaches van In voor Zorg!
 • Gesprekken van betrokken gemeenten en organisaties van Zorg- en Welzijn faciliteren.
 • Communicatie richting zorgverzekering en provincie organiseren
 • Voorbereiden en organiseren van participatiebijeenkomst in Appingedam
 • Meewerken aan de transformaties in het sociaal domein in de Deal gemeenten.

 

2013-2014      NOVO, Groningen Zorginstelling 

Assistent Manager

 • Manager en zorgposthoofden ondersteunen bij de veranderingen van de AWBZ naar de WMO
 • Veranderingen betreffen organisatie ( gebouwen, systemen, e.d.), medewerkers en cliënten

 

2009 – 2012    Kwartier Zorg& Welzijn, Hoogezand-Sappemeer

Teamleider (8 medewerkers)

 • Deelnemer MT
 • Aansturen van een multidisciplinair team
 • Coördineren zorg en welzijn voor drie wijken
 • Implementatie participatie- en vrijwilligersbeleid
 • Verbinding tussen wijk en zorgnetwerken gerealiseerd

 

2004 – 2005    CMO Groningen

Adviseur/ Projectleider

 • Proces begeleiden bij het opstellen van een regiovisie

 

 

Onderzoek

2014 – heden    Gemeente Groningen

Onderzoeker

 • Wat hebben bewoners nodig om hun initiatief te kunnen ontplooien.
 • Hoe kan de gemeente Groningen beter omgaan met bewonersinitiatieven

 

2009                Stichting Welzijn Ouderen Midden Drenthe, Westerbork

Onderzoeksadviseur

 • Onderzoek naar woonwensen en kleinschalige activiteiten voor ouderen

 

2004 – 2005    CMO Groningen

Adviseur/ Projectleider

 • Inventarisatie wonen, welzijn en zorg
 • Onderzoek naar multi probleemgezinnen
 • Opstellen rapportages

 

2001 – 2002    Stichting Hendrik van Boeijen, Assen

Projectleider            

 • Informatie bundelen over scheiden wonen en zorg
 • Geven van voorlichting aan medewerkers

 

 

Stimuleren Burgerparticipatie

2014 – heden    Gemeente Ten Boer

Stimuleren Bewonersinitiatieven

 

2009 – 2012    Kwartier Zorg& Welzijn, Hoogezand-Sappemeer

Opbouwwerker sociale wijkvernieuwing en teamleider (8 medewerkers)

 • Mobiliseren bewoners door middel van werkgroepenstructuur (7 groepen)
 • Opzetten project huiskamergesprekken
 • Lid Gemeentelijke werkgroep nieuwe ontwikkelingen: wonen, welzijn, zorg en werk & inkomen
 • Opstellen van wijkplannen

Resultaten:

 • Sociale cohesie vergroot, vergroten eigen kracht bewoners
 • 1 miljoen euro subsidie mede op basis van project huiskamergesprekken

 

2008 – 2010    Roefeldag Gemeente Ten Boer

 Voorzitter Roefeldagcommissie

 • Succesvolle herstart gerealiseerd van uniek jaarlijks evenement voor ruim 400 kinderen, 100 bedrijven en 100 vrijwilligers.

 

 

Overige activiteiten

2010 – heden  Raadslid, Algemeen Belang Ten Boer

 • Portefeuille: zorg, welzijn en onderwijs

 

2006 – 2008    Biblionet Groningen, kennis- en servicecentrum openbare bibliotheken

Accountmanager sociale kaart

 • Bouw en implementatie van digitale loketten
 • Geven van trainingen en voorlichting aan medewerkers WMO

 

2003 – 2005    Gemeente Ten Boer, Ten Boer

Seniorenvoorlichter

 • Signaleren diverse hulpvragen op het gebied van wonen, welzijn of zorg

 

1994 – 2001    Jansse en Koekkoek, Groningen, trainings-/adviesbureau

Marketingassistent

 • Verkoop/adviesgesprekken met potentiële klanten
 • Coaching nieuwe medewerkers
 • Opzetten management informatiesysteem

 

1992 – 1993    Kappa Karton BV, Sappemeer

Marketingassistent  

 • PR, communicatie en promotie, w.o. organiseren beurzen
 • Opzetten verkoop informatiesysteem