Onderzoek in Wonen Zorg en Welzijn

OnderzoekWelke mix van zorg en welzijn is nodig om te komen tot een goede leefomgeving?  Waar is het nodig om te stimuleren en/of te ondersteunen en  waar is er sprake van zelfredzaamheid.

  • Scheiden Wonen en Zorg
  • Inventarisatie Wonen, Welzijn en Zorg, waar zijn nog verbindingen mogelijk
  • Onderzoek naar multi probleemgezinnen
  • Onderzoek naar de behoefte van voorzieningen bij ouderen
  • Aansluiting van formele- op informele zorg